Scammers

کلاهبردار ها‎

REPORT SCAMMERS HERE

کلاهبرداران‌ را اینجا گزارش دهید

Report scammers to this email. Include screenshots, phone numbers, emails and other identifiable information like profile pictures. We will investigate and report here if we believe the report credible.

کلاهبرداران را بار ارسال ایمیل به این‌ آدرس گزارش دهید و در ایمیل تان اسکرین شات، شماره تلفن، ایمیل تصویر پروفایل و هر معلومات دیگر که مرتبط به هویت آنها باشد شامل بسازید. ما بعد از بررسی صحت گزارش شما به شکایت تان رسیده گی خواهیم کرد

scammers@operation620.org

Wall of Shame

دیوار شرمساری

This section is devoted to reports of people and organizations that are believed by this organization to be involved in nefarious activity.

این بخش به گزارش های افراد و سازمان ها اختصاص داده شده که هویت شان مطابق گزارشات شان نیست(اعلانات نادرست یا گمراه کننده) اما سبب ایجاد شک میشوند

[REPOSTED FROM TRUSTED ORG https://twitter.com/afghanevac]

#ائتلاف تخلیه افغانها

ایمیل های تقلبی SIV که در آن: "شما برای ویزه ویژه مهاجرتی انتخاب شده اید، ایمیل شما از دیتابیس سفارت افغانستان در آمریکا انتخاب شده است"

در این‌ ایمیل یک ضمیمه از USCIS است اشاره به ویزه بشر دوستانه میکند نه‌ ویزه ویژه مهاجرت و توسط مسوول USCIS امضا‌ شده است

+93 744878138 aka 0744878138+93 767869244 aka 0767869244 هشدار تقلب*درغلى هشدار*شماره های تقلبی که ادعا میکنند قراردادی های وزارت خارجه امریکا اند و‌میخواهند افغان ها را در دام‌ بیندازند.*د تلفون هغو شميرى چى يى مغرض دلو په کاروى او ادعا يى کوى چى د امريکا بهرنى چارو وزارت استازى دى او غواړى افغانان په دام واچوى*حالت*حالت*در تاریخ ۲۲ فبروری سال ۲۰۲۲ ACI گزارش های‌ مبنی بر پیام ها کتبی تقلبی از‌شماره های ذیل که‌ ادعا میکنند که قراردادی های رسمی وزارت خارجه آمریکا بوده و افغان های آماده برای تخلیه را مورد هدف قرار داده و برای چک‌ و‌ بررسی پیش از‌ پرواز های چارتر از کابل بررسی میکنند.*د فبرورى په 22 د 2022 کال کى ACI هغو راپورونو تر لاسه کړى دى چى مغرض ډلو له دى تلفونى شميرو لارى څخه غوارى هغو افغانان چى د تخليى پروسه ته آماده دى د دى بهاني چى موږ تاسو د چارتر پروازنو ته چمتو کوو په دام اچوى*جزئیات*توضيحات*این شماره های رسمی مرتبط به قراردادی وزارت خارجه نیستند.*دغو شميرو د بهرنى چارو وزارت رسمى استازى نه دى*گروه های مغرض کوشش میکنند تا افغان ها را فریب بدهند تا‌ آنها را در موقعیت ها احضار کنند تا به آنها صدمه بزنند، زندانی شان کنند یا هم‌ به قتل برسانند.*مغرض ډلو غوارى افغانان ته فريب ورکى تر څو هغوى په يو ځاى وغواړى او دوى ته زيان ورسوى يا بند يۍ کى*تماس ها و پیام ها اکثرا به زبان انگلیسی بوده تا ادعا کنند که ارگان های رسمی اند.*اړيکو معمولا د انګليسى په ژبه باندى دى ترسو ادعايۍ وکړى چى رسمى استازى دى*شماره های مرتبط به این افراد و تماس/پیام ها در سمت چپ تصویر نشان داده شده است.*د دغو ډلو شميرى د تصوير په کين خوا ته ښودل کيږى*اقدامات*عملونه*این شماره تقلبی بوده و شما و فامیلتان را در خطر قرار میدهد.*دا شميرى درغلى دى او تاسو او تاسو کورنى په خطر اچويي*فورا شماره‌ های ذیل را بلاک کنید.*دا شميرى سمدلاسه بلاک کى*آگاه باشید که گروه های مغرض خود را ارگان رسمی معرفی میکنند.*خبر وسى چى مغرض ډلى خپل ځان رسمى ګنى*معلومات شخصی تان را فقط با افراد قابل اطمینان شریک سازید.*خپل شخصى معلومات يوازى د اطمينان وړ کسان سره شريک کړى*به تماس ها، ایمیل ها و‌ پیام های هماهنگ نشده جواب ندهید.*د لا د مخه نه هماهنګ شوى اړيکو ته ځواب مه وړکوى*پیام ها و ایمیل های مشابه این چنین را گزارش دهید.*په دى شکل هغو ايميلونو او پىغامونو يۍ رىپورت کړى*

[REPOSTED FROM TRUSTED ORG https://www.afghaninterpreters.ca]

 • "If you want to receive complete free notification about the latest scholarships, private and governmental jobs like our page."

 • +93 078 258 0845

 • netcafekoko@gmail.com

 • http://kokoscholar.com

 • KOKO services

 • "evacuation twice a week"

 • +93 078 258 0845

 • +93 074 965 9523

 • +1 (234) 529-2552

 • +93 790 88 3144

 • Khaliq Up

Taliban numbers

شماره های تلفنی طالبان

+93 77 222 2222

+93 60 427 2074

+93 79 979 4500

+93 70 022 9720

+93 79 915 1666

+93 79 819 1372

+93 744878138

+93 767869244


dishonorable mentions

گزارش های نا درست

This section is devoted to reports of people and organizations that are not exactly what they appear to be (false or misleading advertising)... but still warrant suspicion.

این بخش به گزارشات افراد و سازمان های مرتبط است که به باور این سازمان در فعالیت های بد و جرمی اشتراک دارند

 • Afghan America Relations Office

 • +1 (703) 843-0907

 • info@aaro.us