Announcements / PSA

آگاهی عامه امنیتی توسط سازمان عملیات ۶۲۰

آگاهی عامه امنیتی توسط سازمان عملیات ۶۲۰

دوبلاژ تحریری


نوید: سلام‌ اقای داگلس سلام اقای شان، پس اخبار تازه چی است؟

شان: سلام نوید، بلی ما امروز آگاهی عامه خیلی مهم را ارائه میکنیم، اخبار که به‌ دست ما رسیده تقریبا از ۷۲ تا ۹۶ ساعت گذشته است. ما معلومات موثق‌ استخباراتی داریم که طالبان قادر شده اند تا ارتباطات مخابراتی را نظارت کنند و این تماس ها را مرتبط بسازند با افراد و اشخاص دقیقا مثل کاری که ادوارد سنودن ادعا کرده بود که انجام‌ میشد. و طالبان حالا این توانایی تخنیکی را به دست آورده اند و این یک امر متفاوت است.

نوید:انها چطور تلفن ها را تعقیب میکنند. و از کدام روش استفاده میکنند و چطور مردم بدانند که تلفن آنها تعقیب میشود؟

شان: خوب در کل از لحاظ تخنیکی معلومات تلفن ها به شکل خودکار به شبکه مربوطه آن ارسال میشوند و این شبکه ها باید بدانند موقعیت تلفن ها کجاست تا خدمات را ارائه کنند ولی تفاوت حالا در اینجاست که طالبان حالا میتوانند این معلومات را به معلومات قابل ارزیابی نبدیل کنند و بفهمند که بطور مثال این فرد با تمام این افراد در ارتباط است که شاید یک جنرال باشد یا یک فعال مدنی و این نرم افزار حالا برای شان قابلیت مشخص کردن این افراد را میدهد و اینطور میتوانند که اهداف خود را اولویت بندی کنند.

نوید: پس مردم چه باید کنند و از کدام نوع تلفن استفاده کنند؟

شان: خوب باید گفت که این کدام نرم افزار جدید نیست بلکه ریشه در سیستم مخابراتی دارد و نمیشود به آسانی از ان فرار کرد ولی راه حل فعلی که داریم ایسنت که استفاده از تلفن های ساده نوکیا است و اگر شما آنرا در اینترنت جستجو کنید میتوانید نسخه های مختلف آنرا پیدا کنید و طالبان هنوز هم میتوانند هویت شما را تثبیت کنند ولی نمیتوانند موقعیت دقیق شما را تعین کنند چون این تلفن ها چپ ردیاب ندارند ولی دیگر دستگاه ها دارند.

نوید: ایا کسی تا حال دستگیر شده است؟

شان: نخیر

داگلس:نخیر کسی دستگیر نشده ولی پیشرفت این چنین انها را قادر کرده تا ببینند که کی بیشترین تماس را ز کشور های غربی مثل استرالیا، امریکا یا هر کشور دیگر دریافت کرده چون حتما ان شخص تسهیل کننده یا کسی است که کمک ارائه میکند.

نوید: خوب اگر مردم با نهاد های تخلیه تماس بگیرند از کدام تلفن استفاده کنند و با تلفن خود چی کنند ایا انرا دور بیندازند؟

شان: خوب اگر من به جای انها میبودم و این توصیه را هم میکنم که تلفن تان را کاملا پاک‌ کنید سیم کارت تانرا بکشید و انرا بفروشید. کود سریال نمبر IMEI با خود دستگاه هوشمند وصل است، و حتی اگر تمام معلومات تلفن تانرا پاک کنید هنوز هم ان به شما منتهی میشود ولی اگر انرا دور بیندازید یا بفروشید احتمالا کسی دیگر انرا بدست میاورد و این طالبان را گیچ میکند، داشتن تلفن هوشمند مشکلی نیست‌ ولی شما انرا نباید طوری استفاده کنید که موقعیت تانرا افشا سازد، اگر شما‌ نگران نیستید و یا هدف رده بالا نیستید مشکلی نیست از تلفن هوشمند استفاده کنید ولی اگر در فرار از طالبان هستید یا هم در خانه امن هستید تلفن همراه به ضرر شما است

نوید: بلی شما در مورد خانه امن اشاره کردید، ما هر روزه از خانه های امن‌ ایمیل پیام و تماس دریافت میکنیم و انها میگویند که ما در فلان خانه امن در فلان جا مربوط فلان ارگان هستیم تخلیه چه وقت صورت میگیرد؟ ایا این هوشیارانه است که از خانه‌ امن به بیرون خصوصا بیرون از افغانستان تماس بگیرند؟

شان: اقای داگلس میخواهید صحبت کنید در این مورد؟

داگلس: بلی خوب در کل هر قدر از این چنین تلفن ها دور باشید همانقدر در امن‌ هستید یک دلیل هست‌ که اسامه بن لادن هیچ وقت از تلفن استفاده نمیکرد و تکنالوژی تا این حد پیشرفت کرده است ولی راجع به افغان های عادی عکس گرفتن از خانه امن اسکن اسناد و پوست در فیسبوک مفکوره خوبی نیست چون این به افشا موقعیت شما فامیلتان و دوستان تان می انجامد و این بخش‌کلیدی است که طالبان فکر خواهند کرد که نه تنها شما یک تسهیل کننده هستید یا ارتباط دارید با کشور های غربی بلکه فامیل و دوستان هم ارتباط دارند. و ما اینرا نمیخواهیم

نوید: پس کسانی که در خانه های امن اند چه کنند ایا از رسانه های اجتماعی استفاده کنند یا خیر؟

شان: این نرم‌ افزار که طالبان دارند از تمام این معلومات ها استفاده میکند تا ارتباط اجتماعی شما را مشخص کند، مهم نیست که شما اسم تانرا تغیر دهید یا عکس تقلبی در رسانه اجتماعی تان بیندازید شما هنوز هم با عین افراد در تماس هستید و عین ویب سایت ها را استفاده میکنید و تمام‌ این ها یک اثر انگشت ایجاد میکنند که وابسته به شما است. و طالبان میدانند که بطور مثال فلان‌ جنرال حالا از این دستگاه یا تلفن استفاده میکند و از این ویب سایت ها استفاده میکند و حالا مثلا در قندهار است، که این یک تغیر بزرگ است از چند روز قبل

نوید: پس انها نباید از تلفن هوشمند در خانه های امن استفاده کنند و هویت خود را افشا کنند درست است؟

شان:بلی و این یک مانع بزرگ در کار ما و ارگان های همکار ما است چون بیشتر تماس های ما از طریق ایمیل است یا رسانه های اجتماعی ولی چند راه حل داریم اول بطور مثال اگر کسی با شما تماس میگیرد تا شما را به دام بیندازد چون اینطور برای طالبان اسانتر است تا شما پیش انها بروید تا اینکه انها به تعقیب شما بیایند، پس هیچ ارگان ما نه وزارت خارجه و نه ارگان های همکار ما نماینده فعال در افغانستان دارند تا با شما دد تماس شوند و بگویند که به ما اینقدر پول مثلا بدهید تا شما را تخلیه کنیم هر چند کلاه برداران هستند که از نام ما استفاده میکنند تا شما را فریب بدهند پس ما کدام نماینده نداریم تا با شما تماس بگیرند و اگر کسی با شما تماس میگیرد حتمی کلاه بردار است.

داگلس: نکته جالب در اینجاست که ما این کار را برای مدت تقریبا ۵ یا ۶ ماه است که انجام میدهیم و تمام اسناد مورد ضرورت ما نزد ما است و ترس از دست دادن استاد تان با فروختن یا دور انداختن تلفن تان غیر موجه است چون ما اسناد لازمی را نزد خود داریم. همچنان در صورت لزوم ما با ارگان های حامی شما در امریکا در تماس خواهیم شد اگر معلومات اضافی ضرورت داشته باشیم. و شما میتوانید چنین معلومات را از طریق تلفن ساده نیز به ما انتقال دهید. پس از نتوانستن تثبیت هویت تان یا نداشتن اسناد تان در تلفن نترسید و از تلفن های ساده استفاده کنید. چون چپ ردیاب و هیچ چیزی دیگر را که‌ موقعیت تانرا افشا کند ندارد.

نوید: بلی شما در مورد نداشتن نماینده در افغانستان یاد کردید و همچنان اگر ضرورت به اسناد اضافی باشد به تماس با حامی افراد در امریکا اما از ۴ یا ۵ ماه بدین سو یکتعداد افراد که خود را فعال مدنی میگویند یک‌ تعداد افراد را مثل استاد های مکتب و غیره جمع کرده اند و در فیسبوک صفحه ایجاد کرده اند و از مردم میخواهند تا اسناد شان را برایشان ارسال کنند تا ما با کنگرس و سنا صحبت کنیم تا شما را از افغانستان یا ابوظبی تخلیه کنند. در این مورد چه فکر میکنید؟ ایا انها را کلاهبردار خطاب کنیم یا چیزی دیگری؟

داگلس: بلی انها در کتگوری کلاه بردار شامل میشوند،چون ما از رابطه که با نظامیان و روی هم رفته از تجربه که داریم میتوانیم خوب را از بد تشخیص دهیم ولی یک فرد عادی مثل که اشاره کردید یک استاد مکتب نمیتواند. و ما میدانیم که شما همه‌چیز تانرا از دست داده اید وظیفه تان و دیگر چیزها را و تمام پول تانرا را به تهیه غذا برای فامیلتان مصرف میکنید و هیچ دلیل نیست که یک ارگان اصلی و قانونی از شما پول بخواهد در عین حال ما تلاش داریم پول بیشتر را برای کمک ارسال کنیم و هدف یک کلاهبردار هم همین است که یا مول تانرا بگیرید یا شما را در دام طالبان بیندازد.

شان: میخواهم یک نکته را اشاره کنیم که ما هم در بعضی موارد به مشکل پول روبرو میشویم و یا از گروه های کمک رسان دیگر تقاضای کمک میکنیم یا در بعضی موارد از خود متقاضیان تا مصارف سفر خود را بپردازند اگر توانایی انرا دارند. یا هم از کمک دوستان و فامیل استفاده کنند. ولی این به ندرت اتفاق میفتد.

داگلس: بلی و این طور نیست که ما مثلا بگویم برای ما ۵ هزار دالر یا هر مبلغ دیگر بپردازید تا شما را انتقال بدهیم.

نوید:بلی مسله تماس بیان شد یک تعداد افغان ها تماس دریافت میکنند که بطور مثال ما از ارگان عملیات ۶۲۰ با شما به تماس شده ایم و شما در این تاریخ پرواز دارید شما باید ۱۵ هزار دالر بپردازید،پس این معلومات چطور افشا میشود ایا دوستان و فامیل انرا افشا میکنند یا چطور؟

داگلس: خوب هرکس در یک مقطع از زمان برای سفر درخواست کرده است و ارگان مسوول که با انها در تماس میشود بنام AfghanEvac یا تخلیه افغان ها است و بر اساس اسناد و افراد انها در دیتابیس لیست پرواز را تهیه میکنند و تماس‌ میگیرند

شان: خوب میخواهم چند نکته را واضح بسازم اول کو +۱ که کود ایالات متحده امریکا میباشد به این‌معنی‌ نیست که‌ تماس گیرنده شخص معتبر از ارگان های امریکا است شاید باشد ولی به ساده‌ امکان دارد تا مبلغ کم افراد مغرض از این لایه استفاده کنند و انرا با راسانه های اجتماعی مثل وتسپ وصل کنند و با مردم تماس بگیرند امکان دارد این افراد طالبان باشند یا کلاهبرداران پس از کود تلفن برای اصلیت انان استفاده نکنید دوم اینکه سیستم DSN که بعد از خروج نیرو های ایالات متحده به جا مانده هم میشود توسط افراد طالبان برای به دام انداختن افراد استفاده شود.

نوید: پس افراد که اهداف رده بالا اند نباید از تلفن هوشمند استفاده کنند و سیم کارت ها و تلفن خود را تبدیل کنند، دیگر کدام کار را باید انجام دهند؟

داگلس: خوب یک نوع کلاه برداری که ما شاهد ان هستیم اینست که افراد از سفارت قبلی ایالات متحده در کابل تماس دریافت میکنند گویا که پرواز انها اماده است و از انان میخواهند تا در هوتل سرینا بیایند اول اینکه سفارت امریکا در کابل موجود نیست حال النکه ساختمان ان هنوز هم است و این راه کار تعداد زیادی را به دام انداخته که فکر میکردند تخلیه میشوند ولی در دام طالبان افتیدند چون مردم در افغانستان برای تماس با عزیزانشان در ایالات‌ متحده و دیگر جای ها از وتسپ و مسنجر استفاده میکنند برای ارزان بودن ان ولی اینها همه در مخاطره قرار گرفته اند. پس ما مردم را تشویق میکنیم تا از این برنامه ها دوری کنند و از سگنال استفاده کنند. چون تمام امکانات دیگر برنامه های یاد شده را دارد و در عین حال امنیت بالا هم دارد.

شان: همچنان برنامه های چون تیک تاک لینکداین و انستاگرام هم مصوون نیستند برای امنیت خود و فامیلتان از گروپ های اجتماعی خصوصا وتسپ دوری کنید. پس شماره های امریکایی را در تلفن تان ذخیره نسازید چون اگر کسی شما را بازرسی کند یا در چک پاینت طالبان ایست شوید اولین چیزی که انها دنبالش میگردن کود +۱ از ایالات‌ متحده است. و این منجر به سوالات پیاپی از شما و در دام افتیدن شما میشود

نوید : پس مردم کلاه برداران را به‌کی گزارش دهند؟ ایا کدام ایمیل رسمی است تا برای اطلاع دادن از کلاه برداران به تماس شوند؟

شان: چند روز قبل هم در صفحه رسمی خود تحت نام کلاهبرداران یک بخش را ایجاد کردیم. و تمام جزیئات و شماره های انها را انجا میگذاریم ولی راجع به سوال شما نوید فکر نمیکنم کدام مرجع یا ایمیل مشخص ما داشته باشیم

داگلس: من هم به این باور ام که تا حال چنین ایمیل موجود نیست

شان: خوب من اینرا میگویم اقای نوید شاید بتوانیم راه حل برایش پیدا کنیم

نوید: بلی چون مردم با من تماس میگیرند از ایالت های مختلف و از کابل و‌میگویند که افراد از انها ۳۰ هزار دالر درخواست میکنند برای تخلیه و ۱۷ هزار دالر برای کانادا و ان فرد کلاه بردار ادعا دارد که با ارگان های این و ان‌کار میکند ولی همه دروغ است

شان: در حقیقت اینها همه غیر قانونی اند که ارگان های غیر انتفاعی در ایالات‌ متحده برای خدمات درخواست پول کنند.

نوید:ایا کدام چیز دیگری برای یاداوری هست؟

شان:من فکر میکنم که تمام موضوعات بیان شد و این یک تغیر خیلی بزرگ است که در چند روز اخیر اتفاق افتیده و طوریکه شما تا چند ماه قبل زنده گی میکردید حالا تغیر کرده شاید طالبان فورا دنبال اهداف شان نروند ولی تا چند هفته یا ماه حتمی خواهند رفت

نوید:خوب تشکر از شما


خلاصه آگاهی عامه‌ امنیتی


 • تلفن ها امن‌ نیستند چون طالبان‌ توسط کود سریال نمبر‌ آن شما‌ را تعقیب میکنند

 • از تلفن های هوشمند استفاده نکنید

 • از تلفن های ساده نوکیا استفاده کنید

 • تمام اسناد شما‌ نزد ما و حامیان تان در ایالات متحده است

 • در صورت لزوم‌ ما از آنها معلومات اضافی خواهیم خواست

 • ما نماینده رسمی در افغانستان نداریم تا با شما تماس بگیرند

 • ما منحیث سازمان غیر انتفاعی از شما هیچ وقت پول نمیخواهیم

 • هر کس که از شما پول طلب کند کلاهبردار است

 • کلاهبرداران شما را در دام طالبان می اندازند

 • از خانه های امن از طریق رسانه های اجتماعی به‌ بیرون تماس نگیرید

 • نظر به ضرورت تنها از سگنال استفاده کنید دیگر برنامه های اجتماعی امن‌نیستند

اخبار جدید مرتبط به طالبان

برای اگاهی امنیتی شما: از تاریخ ۷ فبروری ۲۰۲۲ طالبان قادر به ردیابی تلفن ها و تبلیت های شما با‌ استفاده از سریال نمبر تلفن تان شده اند

در قسمت ذخیره مکالمات و شماره های تلفن محتاط باشید. استفاده از واتسپ و دیگر برنامه های رسانه های اجتماعی امن‌ نیست

شماره های افراد و اشخاص‌ اتباع خارجی را در تلفن‌ های تان‌ ذخیره نکنید

*** TALIBAN NEWS UPDATE ***

FYSA: TB ability to track and trace mobile devices with an IMEI number such as tablets and cellular devices is BACK ONLINE [as of Feb. 7, 2022] Be careful on who's numbers and chats you save. WhatsApp is not safe and neither any social media. Do not save ANY westerners number.